Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Skibniew-Podawce [25]

Położenie. Wieś w gm. Sokołów Podlaski, 52°29'47.20"N, 22°11'4.81"E. Historia. Obecny, p.w. św. Wojciecha, wzniesiony w 1788 r. Restaurowany w XIX w. (1876). Ostatni remont elewacji przeprowadzono w latach 70. XX w.. Zdjęto wówczas gont i zmieniono sygnaturkę. Jest to kościół drewniany w konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowany. Orientowany, trójnawowy na planie prostokąta, prezbiterium prosto zamknięte, równe szerokością nawie głównej, z dwiema zakrystiami na planie kwadratu, równymi szerokością nawom bocznym. Zwarta bryła nakryta jest pięciopołaciowym dachem, tworzącym między prezbiterium a korpusem nawowym trójkątne okapy. Na kalenicy, na styku nawy i prezbiterium, czteroboczna wieżyczka zwieńczona hełmem iglicowym z latarnią. Wnętrze halowe, nawy oddzielone podciągami stropów wspartymi dodatkowo parami oszalowanych pionowo słupów z kostkowymi głowicami i cokołami. Nad całą szerokością naw od zachodu nadwieszony chór muzyczny z balustradą z płasko wycinanym ażurem. W prezbiterium, nad drzwiami do zakrystii otwarte prześwity empor, zamknięte łukiem odcinkowym. We wnętrzu kościoła architektoniczne ołtarze z masywnymi skręconymi kolumnami i uszami pokrytymi ornamentem chrząstkowo-małżowinowym w stylu barokowym i krucyfiks ścienny z XVII w.
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany
Skibniew Podawce - kościół drewniany