Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Seroczyn [41]

Położenie. Wieś w gm. Sterdyń, 52°33'56.19"N, 22°20'41.43"E Historia. Drogą małżeństwa Anny Kiszkówny - najmłodszej córki Mikołaja - ze Zbigniewem Ossolińskim, wieś wraz z innymi dobrami przeszła w ręce tego ostatniego w 1628 r. Ossoliński, który z czasem uzyskał godność starosty drohickiego, a później wojewody podlaskiego, ufundował w 1670 r. nową unicką cerkiew. W połowie XVIII w. Seroczyn znajdował się w rękach Jana Stanisława hr. Ossolińskiego, wnuka Zbigniewa. Drogą małżeństwa dobra sterdyńskie z Seroczynem przechodzą w 1809 r. na Józefa Wawrzyńca Krasińskiego. W 1829 r. Emilia z Ossolińskich i Józef Krasińscy sprzedają dobra sterdyńskie na licytacji. Nabywcami zostali Jan i Anna z Kleckich Łubieńscy. Jednak dziesięć lat później Józef Wawrzyniec Krasiński odkupuje od nich dobra sterdyńskie. Dziedziczy je Paulina, jedna z pięciorga jego dzieci, i w 1844 r. wnosi je w posagu Ludwikowi Górskiemu. Z ich inicjatywy w 1849 r. cerkiew w Seroczynie zostaje poddana renowacji. Dziś nie wiemy czy została ona gruntownie przebudowana czy wzniesiona od nowa. W tym czasie proboszczem był tu ks. Nikon Dyakowski, który z własnej inicjatywy zaczął latynizować obrządek. Zakupił organy, używał monstrancji i dzwonka, odprawiał różaniec i koronki, a wnętrze cerkwi upodobnił do kościelnego. W 1867 r. został on usunięty przez władze carskie za niesubordynację i zesłany w głąb Rosji. Jego następca usunął jedynie organy pozostawiając kościelny wystrój. W 1875 r. cerkiew zamieniono na prawosławną, a trzy lata później jej wnętrze urządzono w duchu prawosławia, usuwając poprzednie wyposażenie. Pod koniec 1918 r. cerkiew została przekazana przez siedleckiego biskupa łacińskiego rzymokatolikom. Urządzono w niej kościół filialny parafii w Sterdyni. W grudniu 1922 r. erygowano tu samodzielną parafię. W 1993 r. po ukończeniu nowego, murowanego kościoła przeniesiono do niego ołtarze pochodzące z XVIII w. Pozostała ambona z XVIII w. i ławki. Świątynia jest dwudzielna. Składa się z nawy i węższego prezbiterium. Obie części zbudowano techniką zrębowa, na planie prostokątów. Ściany wzmocniono pionowymi lisicami i oszalowano deskami. W narożnikach między nawą a prezbiterium ulokowano skarbczyk (od południa) i zakrystię (od północy), a nad nimi loże kolatorskie otwarte do prezbiterium. Z czasem do starej zakrystii dobudowano nową, dużo obszerniejszą, nakrytą jednopołaciowym dachem. Nawa i prezbiterium mają wspólny dach pięciopołaciowy, zakończony od zachodu trójkątnym szczytem. Wnętrze przekryte stropem. Od zachodu znajduje się chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, z tralkową balustradą. Wyposażeniem kościoła były trzy ołtarze i ambona pochodzące z XVIII w. Gdy w 1993 r. ukończono nowy, murowany kościół przeniesiono do niego wszystkie ołtarze - główny, o wystroju rokokowym (2. poł. XVIII w.), z rzeźbami św. Ewangelistów po bokach i obrazem "Matka Boża z Dzieciątkiem" w centrum (XVII w.(?)), oraz dwa boczne, barokowe. Ambona pozostała w starym kościele. Drewniana, dwukondygnacyjna dzwonnica o konstrukcji słupowej, zbudowana w poł. XIX w. Kondygnacje rozdziela daszek okapowy, a całość wieńczy dach brogowy. Pod okapami dekoracje z ozdobnie wyciętych pionowych deszczułek. Dekoracja wejścia do dzwonnicy imituje skromny, klasycystyczny portal. - na zachód
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - dzwonnica drewniana
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany
Seroczyn - kościół drewniany