Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Sawice Wieś [28]

Położenie. Wieś w gm. Repki, 52°20'46.00"N, 22°29'14.44"E Historia. Kolejna cerkiew drewniana (pw. Św. Jerzego) powstała w 1738 r. Jej fundatorami byli: pisarz liwski Jacek Cieciszewski z żoną, Franciszką z Jezierskich, oraz łowczy wiski Teofil Kossakowski z żoną, Agnieszką z Cieciszewskich (siostrą Jacka). Józef i Ignacy Gąsowscy, kolejni właściciele Sawic i okolicznych majątków (Rogów, Karskie, Liszki), sprzedali je w 1790 r. generałowi wojsk koronnych i staroście mielnickiemu Adamowi Szydłowskiemu. Starosta wraz z żoną, Wiktorią z Kuczyńskich, wznieśli tu kolejną cerkiew w 1815 r. Nie wiemy czy rozbudowano wtedy stosunkowo nową świątynię, mającą zaledwie 77 lat, czy też wzniesiono kolejną. Ich syn, major Teodor Szydłowski, były adiutant księcia Józefa Poniatowskiego, posiadacz Hruszniewa, Pasieki, Patrykoz i Sawic, doprowadził w 1828 r. do przebudowy tutejszej cerkwi. Dwudzielna świątynia w Sawicach jest orientowana. Nawę i węższe od niej prezbiterium zbudowano na planie prostokąta. Różnicę szerokości pomiędzy tymi częściami zajmują zakrystia (od północy) i skarbczyk (od południa), nad którymi umieszczono loże kolatorskie otwarte do prezbiterium. Skarbczyk i zakrystia wraz z prezbiterium mają szerokość równą szerokości nawy, a ich wysokość wraz z lożami jest równa wysokości pozostałych części kościoła, w efekcie czego ma on prostopadłościenną bryłę nakrytą trójpołaciowym dachem. W fasadzie szczyt o wykroju barokowym z datą 1544, upamiętniającą domniemaną erekcję prawosławnej parafii. Wejście od zachodu poprzedza kruchta pod dwuspadowym dachem pobitym blachą. Ściany świątyni, o konstrukcji zrębowej, wzmocniono pionowymi belkami (tzw. lisicami), które wykorzystano do wykonania imitacji pilastrów (płaskich filarów z bazami i głowicami). Pod okapem umieszczono gzyms wieńczący, a poniżej okien kościół opasano dwoma gzymsami kordonowymi. Płaszczyzny ścian ożywia szalunek z desek, ułożonych pionowo, poziomo i skośnie. Na wschodniej ścianie prezbiterium drewniana płaskorzeźba przedstawiająca Ducha Świętego w postaci gołębicy. Nawę przekrywa płaski strop podparty słupami, a prezbiterium pozorne sklepienie. Przy zachodniej ścianie nawy znajduje się chór muzyczny wsparty na dwóch słupach Trzy skromne ołtarze o dekoracji klasycystycznej pochodzące z początku XX w. • W ołtarzu głównym obraz "Św. Jerzy" pędzla ludowego malarza. • W ołtarzach bocznych obrazy pochodzące najprawdopodobniej z wyposażenia cerkwi unickiej (sprzed 1875 r.). Namalowano je w manierze sztuki zachodniej, ale noszą wyraźne cechy przedstawień typowych dla kościoła wschodniego. W prawym ołtarzu "Matka Boża z Dzieciątkiem". Obraz w lewym ołtarzu bliski jest przedstawieniu Chrystusa Pantokratora (Władcy Świata), ale ma również cechy typowo zachodniego przedstawienia znanego jako "Najświętsze Serce Jezusa". • Dwa feretrony (przenośne obrazy procesyjne): jeden - o cechach malarstwa ludowego, zapewne pochodzący z cerkwi unickiej, z przedstawieniem Trójcy Świętej, drugi - z obrazem "Matka Boża Częstochowska". • Kamienna kropielnica, zapewne pochodząca z pierwszej tutejszej cerkwi. - w przedsionku Dwukondygnacyjna dzwonnica o konstrukcji słupowej, szalowana deskami. Kondygnacje rozdzielono okapowym daszkiem. Górna, węższa i częściowo ażurowa, mieści jeden dzwon. Nakrywa ją dach brogowy o załamanych połaciach. - południowo-zachodni narożnik cmentarza kościelnego
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - dzwonnica drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana
Sawice Wieś - cerkiew drewniana