Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Rozbity Kamień [16]

Położenie. Wieś gm. Sokołów Podlaski, 52°20'3.19"N, 22°10'45.66"E. Historia. Pierwszy kościół zbudowany był z drewna i dotrwał do lat 70. XVIII w. Kolejny wzniósł w 1778 r. Kazimierz Jastrzębski, właściciel Rozbitego Kamienia, Wężów i Trebnia (dziś Trzebienia). Po jego śmierci wykończeniem świątyni zajmowała się wdowa, Zofia z Wążów Jastrzębska. W tym czasie parafia uzyskała oprócz wezwania Trójcy Przenajświętszej także wezwanie św. Mikołaja. Na mocy carskiego ukazu z 1865 r. część majątku parafii została zajęta przez Skarb Państwa. W 1877 r. ówczesny proboszcz ks. Julian Marceli Morawski dokonał gruntownej restauracji świątyni. Dotrwała ona do dziś, ale większość jej wyposażenia została przeniesiona do murowanego kościoła ukończonego w 1994 r. Pamiątką po założycielach wsi są istniejące do dziś miejscowości Sikory i Węże, leżące na północny zachód od Rozbitego Kamienia. Dwudzielny kościół w Rozbitym Kamieniu nie jest orientowany. Jego prezbiterium, zakończone ścianą prostą, skierowano na zachód. Zrębowe ściany nawy wzmocniono lisicami. Po obu stronach prezbiterium umieszczono - przylegające do nawy - zakrystię (od południa) i skarbczyk (od północy), nad którymi umieszczono loże kolatorskie otwarte do prezbiterium. Pomieszczenia te mają łączną wysokość równą nawie i tworzą z nią jedną bryłę. W narożnikach między nawą a prezbiterium dobudowano później dodatkową zakrystię i kruchtę, z wejściem od zachodu. Również od wschodu, przed głównym wejściem, znajduje się kruchta z dwuspadowym dachem. Kościół nakryty jest wspólnym dachem pięciopołaciowym z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze przekryte jest sklepieniem pozornym. Chór muzyczny wsparty na słupach z tralkową balustradą. Wyposażenie kościoła zostało przeniesione do zbudowanej w latach 1992-1995 nowej świątyni. Można tam zobaczyć pięć ołtarzy rokokowych z 4. ćw. XVIII w. W starym kościele miały one kolor lazurowy ze złoceniami, zaś w nowym - kolor ten zmieniono na biały, zachowując złocenia. • W ołtarzu głównym obraz "Matka Boża Wniebowzięta", a po jego bokach figury św. Mikołaja biskupa i św. Kazimierza. W zwieńczeniu figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. • Po obu stronach prezbiterium, przy wejściu do niego, umieszczono ambonę i chrzcielnicę pochodzące z 4. ćw. XVIII w., obie z dekoracją rokokową. • Ołtarz na ścianie tęczowej (po lewej stronie) mieści obrazy z końca XIX w. W polu głównym - "Św. Józef", w zwieńczeniu - "Św. Franciszek". • Ołtarz na ścianie tęczowej (po prawej stronie) ma w polu głównym obraz "Matka Boża Szkaplerzna" (XVIII w.) w sukience ze srebrnej blachy, po którego bokach znajdują się figury św. Jacka i św. Dominika. • Ołtarze w nawach bocznych zawierają obrazy pochodzące z początku XX w.: "Św. Mikołaj" i "Św. Roch". Cmentarz kościelny otoczony murem z łamanego kamienia polnego, w który naprzeciw wejścia do kościoła została wkomponowana murowana klasycystyczna dzwonnica (1893 r.). W jej wschodniej ścianie znajduje się wnęka z figurą Matki Bożej, ufundowaną przez miejscową młodzież w 1923 r.
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany
Rozbity Kamień - kościół drewniany