Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Rogów [33]

Położenie. Wieś gm. Sokołów Podlaski, 52°24'32.76"N, 22°20'50.27"E. Historia. Starosta wraz z żoną, Wiktorią z Kuczyńskich, ufundowali w 1815 r. nową drewnianą cerkiew unicką. Świątynia ta istnieje do dziś. Ich córka Ewa wniosła Rogów w posagu Tadeuszowi Dorii Dernałowiczowi. Zamiana cerkwi z unickiej na prawosławną przeprowadzana siłą w 1875 r. przyniosła ofiary wśród wiernych. Dwie kobiety broniące cerkwi zostały zakatowane na śmierć, a dwie inne osoby wywieziono na Sybir. Księdza Teodora Telakowskiego (1840-1895), ówczesnego proboszcza, wydalono do Galicji. W grudniu 1918 r. biskup siedlecki ks. Henryk Przeździecki przekazał świątynię rzymskim katolikom, a w maju 1919 r. wznowił tu istnienie parafii katolickiej, ale w obrządku łacińskim. Świątynia jest dwudzielna, orientowana, o konstrukcji zrębowej. Nawę główną oddzielają od naw bocznych dwie pary słupów. Przekryciem naw jest wspólny strop płaski. Prezbiterium nakrywa pozorne sklepienie o profilu łuku odcinkowego. Nad wschodnią częścią nawy rozpięto pozorną kopułę ośmiopołaciową, zwieńczoną ośmioboczną, przeszkloną latarnią. Prezbiterium, węższe od nawy, ma po bokach zakrystię i skarbczyk. W górnych kondygnacjach tych dwóch pomieszczeń znajdują się loże kolatorskie otwarte do prezbiterium. Wszystkie części świątyni tak połączono, że posiada ona prostopadłościenną bryłę nakrytą wspólnym trójpołaciowym dachem. Nad latarnią wieńczącą pseudokopułę, znajduje się ośmioboczny, spiczasty hełm w formie ostrosłupa. Do nawy, od zachodu, przylega kruchta. Świątynia oszalowana jest pionowymi deskami, a miejsce ich styku zasłonięto listwami. Szczególnie bogatą dekorację ma szczyt nawy. Prócz szalowania półkoliście zakończonymi deskami, w jego centrum znajduje się półkoliście zwieńczona rama, mieszcząca kiedyś obraz. Jej kształt powtarza ażurowa dekoracja połączona z pionowym pazdurem i podparta zastrzałami. Podobną ozdobę szczytu ma kruchta. Ponadto jej ściany udekorowano geometrycznymi ozdobami z listewek. Prostokątne okna nawy i prezbiterium mają ozdobne nad- i podokienniki wycinane z desek. Obramienia okien mają dekorację imitującą boniowanie. • Barokowy ołtarz główny z XVIII w. z obrazem "Matka Boża Częstochowska". • Dwa klasycystyczne ołtarze boczne na ścianie tęczowej nawy (łączącej nawę z prezbiterium). W lewym - obraz "Trójca Święta" z 2. poł. XIX w. W prawym - obraz "Matka Boża Niepokalana" z przełomu XIX i XX w. • Konfesjonał z początku XIX w. • Dwa feretrony z końca XIX w.: jeden - o cechach barokowych z obrazem "Matka Boża z Dzieciątkiem", drugi - neogotycki z obrazem "Matka Boża Częstochowska". • Od zachodu chór muzyczny z ażurową balustradą. • Drewniana dzwonnica (pocz. XIX w.) o konstrukcji słupowej, nakryta brogowym dachem. - obok kościoła • Drewniana plebania z 1930 r. - naprzeciw kościoła
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - dzwonnica drewniana
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany
Rogów - kościół drewniany