Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Przesmyki [18]

Położenie. Wieś siedziba gminy, 52°16'4.63"N, 22°34'55.26"E. Historia. Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła. Przesmyki to miejscowość gminna w powiecie siedleckim. Pierwszy kościół parafialny (również drewniany) pw. św. Jakuba Apostoła pochodzący z 1465 r. został spalony przez Szwedów w 1657. Obecny kościół zbudowany został w 1776 r. staraniem proboszcza Ludwika Lessla. Konsekrowano go w 1783 r. Restaurowany był pod koniec XIX w. Kapitalne remonty miały miejsce w 1930 i 1990 r. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, trójnawowy, zbudowany na planie prostokąta, z prosto zamkniętym prezbiterium szerokości nawy głównej na rzucie kwadratu. Przy ścianach prezbiterium są dwie zakrystie odpowiadające szerokością nawom bocznym. Od południa mieści się chór muzyczny, nadwieszony i wsparty na dwóch słupach. Nawa główna i prezbiterium nakryte są wspólnym dwuspadowym dachem z trójkątnym szczytem od frontu. Nawy boczne i zakrystie przykryte są dachami pulpitowymi. Nawa główna i prezbiterium oddzielone są od siebie belkami łuku tęczowego i nakryte wspólnym płaskim stropem. Nawa główna oddzielona jest od bocznych słupami arkadowymi, połączonymi łukiem odcinkowym. Wyposażenie wnętrza: ołtarze boczne w stylu późnego baroku ozdobione rzeźbami aniołków o cechach ludowych. W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki krucyfiks ścienny z XVI w. W kościele mieszczą się również XVIII-wieczna ambona i chrzcielnica. Na osi kościoła stoi murowana dzwonnica-brama z przejściem ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, wzniesiona po 1869 r.
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie
Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie