Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Poniatowo [12]

Położenie. Wieś w gm. Żuromin, 53° 2'36.45"N, 19°52'3.22"E. Historia. Kościół p.w. Świętego Wawrzyńca z 1805 r. Zbudowany z fundacji Adama Zalewskiego i środków pielgrzymów, staraniem ks. Antoniego Fiederowicza. Remontowany w 1861 r. i latach 1971 – 72 – zmiana pokrycia dachu z gontu na blachę. Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół trójnawowy, konstrukcji zrębowej. Prezbiterium wyodrębnione wewnątrz, zamknięte prostokątnie z bocznymi zakrystia i składzikiem z lożami na piętrze. Wejście główne w formie wgłębnego portyku z dwoma kolumnami, flankowany dwoma pozostałościami po wieżach i zwieńczony wystawką z trójkątnym szczytem. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem z latarnią. Wnętrze otynkowane i podzielone na trzy części dwoma rzędami kolumn jońskich po pięć sztuk. Strop w nawie głównej i prezbiterium płaskie z fasetami. W nawach bocznych sklepienia kolebkowe. Chór muzyczny wsparty na czterech kolumnach z prospektem organowym. Belka tęczowa z krucyfiksem ludowym. Polichromia z 1930 r., autorstwa Władysława Drapiewskiego. Ołtarz główny (1900), dwa boczne (1907 – 10) i ambona klasycystyczne. Dzwonnica murowana z 2 poł. XIX w., zbudowana na planie kwadratu. Zwieńczona kopulastym dachem blaszanym.
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany
Poniatowo - kościół drewniany