Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Nowy Lubiel [23]

Położenie. Wieś w gm. Rząśnik, 52°46'33.83"N, 21°24'59.14"E Historia. Nowy Lubiel to wieś położona ok. 30 km na zachód od Ostrołęki w gminie Rząśnik, w powiecie wyszkowskim. Kościół wzniesiono w latach 1890-97. Zwrócony jest prezbiterium na zachód. Konstrukcji zrębowej, zewnątrz oszalowany z olistwowaniem. Dach kryty blachą. Nawa na rzucie prostokąta z zamkniętym prosto transeptem. Prezbiterium węższe, zamknięte trójbocznie. Przy nim od południa dobudowana zakrystia, od północy składzik. Nad nawą i prezbiterium oddzielne dachy dwuspadowe, nad transeptem i prezbiterium przechodzące w trójpołaciowe. Nad zakrystią i składzikiem daszki dwupołaciowe. Na kalenicy nad nawą kwadratowa wieża czterokondygnacyjna zakończona ośmioboczną ażurową wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze obszerne, jednonawowe, przekryte stropem płaskim z zaskrzynieniami. Skrzydła transeptu oddzielone od nawy parą kolumn. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Wyposażenie wnętrza niezabytkowe, jednorodne neobarokowe z końca XIX w. Na ścianach bogata dekoracja malarska. Przy kościele drewniana, jednokondygnacyjna dzwonnica. Wzniesiona pod koniec XIX w. Ustawiona na cementowej podmurówce. Konstrukcji słupowej, wzmocnionej ryglami i zastrzałami, zewnątrz oszalowana z olistwowaniem z dachem krokwiowym, krytym blachą. Zbudowana na rzucie zbliżonym do kwadratu. W górnej części każdej ściany po jednym bliźniaczym (podwójny prostokąt) otworze dzwonowym przesłoniętym drewnianą żaluzją. Dach namiotowy, zwieńczony drewnianym krzyżem. Patrząc na świątynię w Nowym Lubielu warto pamiętać, że jest ona jednym z pięciu zachowanych do dzisiaj na terenie Mazowsza kościołów transeptowych, wznoszonych na terenie Kurpi pod koniec XIX w. Ich cechą charakterystyczną jest budowa na planie krzyża łacińskiego, który powstaje przez skrzyżowanie nawy poprzecznej z nawą główną pod kątem prostym w miejscu, gdzie łączy się ona z prezbiterium. Kościoły te są także jednymi z największych świątyń, jakie wznoszono na Mazowszu. Kościół w Nowym Lubielu jest budowlą odwrotnie orientowaną, a więc usytuowaną na osi zachód-wschód, z prezbiterium skierowanym w kierunku zachodnim. Podobnie, jak praktycznie wszystkie świątynie drewniane na Mazowszu, został wzniesiony w konstrukcji zrębowej, którą z zewnątrz oszalowano. Korpus nawowy zbudowano na planie prostokąta, z zamkniętym prosto transeptem, otwartym na nawę. Prezbiterium, węższe od nawy głównej, zamknięte jest trójbocznie. Przy nim od południa dostawiono zakrystię, od północy składzik. Nad korpusem nawowym i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe, a dach nad zakończeniem prezbiterium przechodzi w wielopołaciowy. Oddzielne dachy trójspadowe znajdują się nad ramionami transeptu, natomiast nad zakrystią i składzikiem możemy zobaczyć daszki dwupołaciowe. Wszystkie pokryte są blachą. Nad całością góruje - umieszczona na kalenicy w początkowej części nawy - ażurowa, kwadratowa wieża, zakończona ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Na południowy-wschód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z końca XIX w., która została wzniesiona na planie kwadratu o boku 5,30 m. Jej konstrukcję stanowią drewniane słupy, które wzmocniono ryglami i zastrzałami.Ściany z zewnątrz są oszalowane, w górnej części z każdej strony wycięto po dwa prostokątne otwory głosowe. Po remoncie, przeprowadzonym w 2009 r., zlikwidowano sterczynę wieńczącą dach namiotowy, zastępując ją blaszaną cebulką na ośmiobocznej podstawie, przez co zatracono proporcje budowli.
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - dzwonnica drewniana
Nowy Lubiel - dzwonnica drewniana
Nowy Lubiel - dzwonnica drewniana
Nowy Lubiel - dzwonnica drewniana
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - dzwonnica drewniana
Nowy Lubiel - dzwonnica drewniana
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany
Nowy Lubiel - kościół drewniany