Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Milew [3]

Położenie. Wieś w gminie Kałuszyn, 52°14'2.68"N, 21°51'31.45"E. Historia. W niewielkiej miejscowości Milew, w parafii Kałuszyn, stoi niewielka, domkowa kapliczka, która do dziś jest dla mieszkańców wsi ważnym miejscem kultu. Wewnątrz umieszczone są dwa wizerunki – św. Rocha oraz Matki Boskiej Skępskiej – będące ciekawymi przykładami dawnej sztuki ludowej. Drewniana kapliczka w Milewie datowana jest na pierwszą ćwierć XIX wieku. Ten niewielki budynek posadowiony na kamiennej podmurówce, zbudowany został w konstrukcji zrębowej. Elewacje oszalowano, zaś namiotowy daszek zwieńczony żeliwnym krzyżem, pokryto blachą. W ścianach bocznych zamieszczone zostały niewielkie, półkoliste okienka doświetlające wnętrze. Wewnątrz wzniesiony został ołtarz, na którym zawieszono obraz przedstawiający św. Rocha. Wizerunek został namalowany temperą na płótnie naklejonym na kawałek dykty. Drugi wizerunek zamieszczony we wnętrzu kapliczki w Milewie to ludowe przedstawienie Maryi, reprezentujące wzorzec ikonograficzny zwany „Matką Boską Skępską”. Cechą charakterystyczną, dzięki której łatwo go rozpoznać, jest bogato zdobiony płaszcz przyjmujący formę stożka. Rzeźbę wykonano z polichromowanego drewna. Obok tych przedstawień, w kapliczce zamieszczony został również krucyfiks z kutego żelaza, nawiązujący formą do sztuki późnego baroku. Również współcześnie ołtarz zdobiony jest przez mieszkańców wotami przywożonymi z pielgrzymek do różnych sanktuariów. Do dziś przed kapliczką w Milewie odprawiane są nabożeństwa majowe i czerwcowe, zaś w październiku – miesiącu maryjnym – wierni gromadzą się tu, by wspólnie odmawiać różaniec. Kapliczka jest jednym z cennych zabytków ludowej architektury sakralnej tego regionu. W latach osiemdziesiątych XX wieku została wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków.
Milew - kaplica drewniana
Milew - kaplica drewniana
Milew - kaplica drewniana
Milew - kaplica drewniana
Milew - kaplica drewniana
Milew - kaplica drewniana