Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Łętowo [28]

Położenie. Wieś w gm. Bodzanów, 52°31'40.25"N, 20° 3'50.12"E. Historia. Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela z lat 1778 – 79. Zbudowany przez ks. Mateusza Karwowskiego. Uszkodzony od uderzenia pioruna w 1798 r. Remontowany w 1825 i 1848 r. W 1890 r. dobudowa wieży. Remontowany w latach 1947 – 49 (przebudowa prezbiterium) i 1958 – 59 (wykonanie polichromii) oraz w 1978, 1990 i 1997 r. – nowa polichromia. Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół trójnawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium mocno wydłużone, mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma wewnętrznymi zakrystiami po bokach. Z boku nawy kruchta i kaplica p.w. MB. Wieża kwadratowa od frontu. Zwieńczona namiotowym hełmem blaszanym. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę nad prezbiterium. Zwieńczoną blaszanym hełmem cebulastym z latarnią. Wnętrze podzielone na trzy części przez dwa rzędy słupów po cztery sztuki. Strop wspólny płaski dla nawy i prezbiterium, niższy w nawach bocznych. Chór muzyczny podwieszony z prospektem organowym z parapetem wybrzuszonym w części środkowej. Polichromia z 1958 r., przemalowana w 1997 r. Ołtarz główny eklektyczny z 2 poł. XIX w. Dwa ołtarze boczne z 1774 r. Ołtarz w kaplicy późnobarokowy z p. XVIII w. Ambona i chrzcielnica z k. XVIII w. Cenne rzeźby. Dzwonnica metalowa z trzema dzwonami.
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany
Łetowo - kościół drewniany