Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Łegonice Małe [23]

Położenie. Wieś w gm. Odrzywół, 51°36'30.64"N, 20°31'8.69"E. Historia. Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny z 1765 r. Zbudowany z fundacji Hrabiego Stanisława Małachowskiego marszałka Trybunału Koronnego, który niefortunnie spalił poprzednią świątynie. Podczas polowania na jaskółki proch spadł na dach świątyni wzniecając pożar. W 1971 r. wykonano polichromię. Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Nie orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego. Mniejsze od nawy prezbiterium, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Niska wieża od frontu z kruchtą w przyziemiu. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z krzyżem z godłem zakonu Bożogrobowców. Wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona drewnianym hełmem z latarnią. Wewnątrz strop płaski z fasetą. Chór muzyczny z prospektem organowym z XIX w., wsparty na czterech słupach o nieznacznie wybrzuszonym parapecie w części środkowej. Belka tęczowa z barokowym krucyfiksem z XVIII w. Polichromia z 1971 r. Wyposażenie barokowo – klasycystyczne z k. XVIII w.: ołtarz główny, trzy boczne i ambona. Dwa krzyże procesyjne z XVIII w. Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej. Czworoboczna, kryta gontowym dachem namiotowym. Ogrodzenie z murowanymi słupkami i drewnianymi sztachetami.
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - kościół drewniany i dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana
Łęgonice Małe - dzwonnica drewniana