Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Lewiczyn [29]

Położenie. Wieś w gm. Belsk Duży, 51°48'7.21"N, 20°51'38.61"E. Historia. Kościół p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika z 1606 r. Zbudowany staraniem Prokopa Oborskiego podstolego czerskiego. Pierwotnie zbudowany z fasadą dwuwieżową dobudowaną do kościoła w k. XVII w., staraniem księdza Andrzeja Gołkowskiego. Uszkodzona przez wichurę, odbudowana w obecnej formie w 1738 r. Remontowany w XVII w., latach 1884 – 85 i 1935 r. Jest największym centrum sanktuarium Maryjnym w tej części Mazowsza. W okresie przedrozbiorowym ważne centrum pielgrzymkowe w Polsce, często odwiedzane przez polskich królów. Zabytek klasy „0”. Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Wieża od frontu nadbudowana nad nawą. Zwieńczona blaszanym hełmem namiotowym przechodzący w iglicowy. Dach dwukalenicowy, kryty blachą. Wejście od frontu osłonięte jest okapem gontowym, wspartym na sześciu słupach. Wewnątrz strop w postaci pozornego sklepienia kolebkowego. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach z wystawką w części środkowej i balustradą tralkową. Belka tęczowa z późnogotycką rzeźbą MB Bolesną z 1 poł. XVI w. Wyposażenie głównie barokowe: ołtarz główny z ok. 1750 r., trzy ołtarze boczne z 1742 r. i ambona z 1753 r. Obraz MB z Dzieciątkiem – „Pani Ziemi Grójeckiej” z XVII w. z koronami papieskimi z 1975 r., nałożonymi przez kardynałów prymasa Stefana Wyszyńskiego i metropolity Karola Wojtyły. Chrzcielnica kamienna z piaskowca, późnogotycka z XVI w. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z przeł. XVII i XVIII w. Zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona gontowym dachem namiotowym.
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - otoczenie kościoła
Lewiczyn - otoczenie kościoła
Lewiczyn - otoczenie kościoła
Lewiczyn - otoczenie kościoła
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - dzwonnica drewniana
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany
Lewiczyn - kościół drewniany