Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Królowo [16]

Położenie. Wieś w gm. Joniec, 52°38'21.63"N, 20°33'20.77"E. Historia. Kościół p.w. Świętego Zygmunta 1639 r. Zbudowany z fundacji Stanisława Łubieńskiego biskupa płockiego. Restaurowany w latach 1792, 1846, 1907 i 1938 r. Przebudowywany w 1882 r. staraniem Róży Krasińskiej. Remontowany w latach 1948, 1961 i 1980 – 85. Okradziony z tabernakulum 10 sierpnia 1981 r. Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany z drewna sosnowego. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Wieża trójkondygnacyjna od frontu z kruchtą w przyziemiu. Zwieńczona ostrosłupowym dachem blaszanym. Dach jednokalenicowy, kryty blachą cynkową z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem. Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z prospektem organowym z 2 poł. XIX w. Ołtarz główny neobarokowy z 2 poł. XIX w. W wyposażeniu także: dwa ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica i dwa konfesjonały. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z k. XIX w. Zbudowana na planie kwadratu i zwieńczona dachem namiotowym. Wokół mur kamienny. Plebania murowana z 1927 r.
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - dzwonnica drewniana
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany
Królewo - kościół drewniany