Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Koziczynek [14]

Położenie. Wieś w gm. Regimin, 52°58'27.15"N, 20°41'3.89"E. Historia. Kościół p.w. Świętej Trójcy z lat 1781 – 82. Zbudowany z fundacji W. Lasockiego, łowczego ciechanowskiego i staraniem ks. Andrzeja Romana. Przebudowany w latach 1872 – 92. Remontowany w 1913 r. i latach 1982 – 84. Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, trójnawowy konstrukcji zrębowej. Nieorientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi zakrystiami. Z boku nawy kruchta. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem cebulastym i latarnią. Wnętrze podzielone na trzy części dwoma rzędami słupów po trzy sztuki. Pozorne sklepienie w prezbiterium i nawie głównej, w bocznych strop płaski. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z wysuniętą częścią środkową i organami z ok. 1900 r. firmy A. Blomberga. Belka tęczowa z krucyfiksem późnogotyckim z 2 poł. XVI w. Polichromia ornamentalna z 1957 r., autorstwa Henryka Domurata. Ołtarz główny eklektyczny z 1872 r. Ołtarze boczne barokowe, dwa z XVIII w., a trzeci z XVII w. Ambona eklektyczna z 2 poł. XIX w. z rzeźbą pelikana. Dwa konfesjonały z 1 poł. XVIII w. Chrzcielnica z XVIII w. Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej z XIX w. Zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona dachem namiotowym.
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - dzwonnica drewniana
Koziczynek - kościół drewniany
Koziczynek - kościół drewniany