Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Barcice [35]

Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa z 1758 r. Położenie. Wieś w gm. Somianka, 52°32'12.15"N; 21°15'54.95"E. Budowa i wyposażenie: - kościół drewniany, trójnawowy konstrukcji zrębowej, orientowany - nrezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z bocznymi: zakrystią i skarbczykiem. Fasada frontowa z trzema czworobocznymi wieżyczkami. Zwieńczonymi gontowymi daszkami namiotowymi z krzyżami. Dwie kruchty od frontu i z boku nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Wnętrze podzielone na trzy nawy, dwoma rzędami słupów po dwie sztuki. Sklepienie kolebkowe wspólne w nawie i prezbiterium, a w nawach bocznych płaskie. Chór muzyczny o prostej linii parapetu, wsparty na dwóch kolumnach z prospektem organowym. Belka tęczowa z krucyfiksem barokowym z XVII w. i napisem fundacyjnym z datą. Polichromia z XIX w. Ołtarz główny z k. XVIII w. i dwa boczne z ok. 1640 r. barokowe. Ambona barokowa z 1754 r. Chrzcielnica klasycystyczna z 2 poł. XIX w. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z 1768 r. Zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Ogrodzenie z murowane z kamienia polnego. Plebania drewniana z 2 poł. XIX w. (dane: www.kosciolydrewniane.pl)
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - kościół drewniany
Barcice - dzwonnica drewniana
Barcice - dzwonnica drewniana