Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Jeruzal [10]

Położenie. Wieś w gm. Mrozy, 52° 3'52.96"N, 21°50'51.02"E. Historia. Kościół p.w. Świętego Wojciecha i Mikołaja z lat 1757 – 58. Fundacji Kazimierza Rudzińskiego wojewody mazowieckiego. Przebudowany w 1882 r. – przedłużenie nawy, zakrystii i kruchty. Remontowany w 1946 i 2007 r. W miejscowości nakręcone zostały odcinki do popularnego serialu TVP1 „Ranczo”. Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół trójnawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchty od frontu i z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem z latarnią. Wnętrze podzielone dwoma rzędami profilowanych słupów na wysokich cokołach po trzy sztuki. Strop płaski w nawie, a w prezbiterium pozorne sklepienie zwierciadlane. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Ołtarz główny i ambona barokowe z ok. poł. XVIII w. Chrzcielnica rokokowa. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z XVIII w. Zbudowana na planie kwadratu, zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Plebania murowana z 1910 r.
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal
Jeruzal