Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Grzebsk (kaplica) [6]

Położenie. Wieś w gm. Wieczfnia Kościelna, 53°13'8.24"N, 20°35'18.68"E. Historia. Kościół p.w. Świętego Leonarda z 1712 r. Zbudowany staraniem księdza Kwiatkowskiego. Przebudowany w 1882 r. – dobudowa zakrystii, i wieży (rozebranej w latach 90 XX w.), przebudowa stropów. Remontowany w latach 1958 – 59, 1963 – 66, 1973 – 75 i latach 90 XX w. – wykonany staraniem księdza Jana Kaźmierczaka, a prace wykonano pod kierunkiem Tadeusza Świtalskiego i Romana Lewickiego. W czerwcu 2002 r. nieudana kradzież figury MB. Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Pierwotnie zbudowany na rzucie wydłużonego ośmioboku, a obecnie trójnawowy. Prezbiterium mocno wydłużone, mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Kruchta od frontu nawy. Dach dwukalenicowy, kryty blachą ocynkowaną z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną cebulastym hełmem blaszanym z latarnią. Wnętrze podzielone dwoma rzędami słupów po trzy sztuki. Chór muzyczny z organami z 1970 r. Ołtarz główny późnobarokowy z p. XVIII w. Dwa ołtarze boczne barokowe z przeł. XVII i XVIII w. Ambona renesansowa z 1 poł. XVII w. z wizerunkami czterech ewangelistów. Chrzcielnica barokowa z drewna z XVIII w. Dwie kropielnice granitowe. Stacje Drogi Krzyżowej z drewna lipowego i dwa konfesjonały z 1996 r. Rzeźby późnogotyckie, obiekt kultu MB z Dzieciątkiem i Świętego Leonarda z XV w. Krzyż barokowy w kruchcie z XVIII w. Dzwonnica murowana typu arkadowego. Ogrodzenie murowane.
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica
Grzebsk - kaplica