Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Grójec [7]

Położenie. Miasto powiatowe. 51°52'4.74"N, 20°51'49.13"E Historia. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z 1889 roku. Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Grójcu pierwotnie późnogotycki stoi na niewielkim wzniesieniu. Po wejściu na plac kościelny wita nas ks.Piotr Skarga na cokole pomnika z wyciągniętą ręką. Źródła historyczne podają, że kościół ten powstał w latach 1520-1530 ale to tylko jedna z wersji. Na tablicy przy kościele jako rok budowy widnieje rok 1398. Wiadomo natomiast na pewno, że w 1656 roku kościół spłonął wraz z całym miastem. Odbudowano go w 1746 roku.W 1801 roku mury zaczęły na tyle pękać, że świątynia zostało zamknięta i opieczętowana. Na odbudowę czekano ponad 30 lat. Budowla jest trójnawowa z neogotycką fasadę z 1833 roku.W ołtarzu głównym znajduje się obraz pędzla Rafała Hadziewicza z 1868 roku.W kościele zachowała się kropielnica - dawna chrzcielnica z 1482 roku, przy której prawdopodobnie ochrzczono Piotra Skargę. Znajduje się również tablica upamiętniająca ks. Skargę z 1851 roku. Na zewnętrznej ścianie kościoła przymocowany jest krzyż z 1514 roku.Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z 1889 roku. Ciekawostką jest naścienny zegar słoneczny z 1621 roku.
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica
Grójec - dzwonnica