Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Grodzisk [6]

Położenie. Wieś gm. Sabnie, 52°28'53.44"N, 22°19'5.88"E Historia. Obecny drewniany kościół zbudowano w 1778 roku kosztem parafian. W okresie prześladowań unitów przez władze carskie parafianie grodziscy wraz ze swoim proboszczem ks. Ignacym Bukowickim wiernie trwali w jedności z Kościołem Katolickim. Niektórzy z nich ponieśli śmierć męczeńską. Księdza proboszcza i niektórych parafian osadzono w więzieniu w Siedlcach. W lutym 1875 roku parafia została najechana przez 400 osobowy odział pułkownika Dewela. W 1875 roku kościół został zmieniony w prawosławną cerkiew. Od 1915 roku w kościele jest parafia rzymskokatolicka. Pierwszym proboszczem po odzyskaniu świątyni został ks. Stanisław Próchniewicz. W czasie II wojny światowej w 1944 roku kościół został lekko uszkodzony, natomiast spaleniu uległy wszystkie budynki gospodarskie. Kapitalny remont grodziskiej świątyni przeprowadził w latach 1999-2003 ks. Antoni Sieczkiewicz, wykonując między innymi nową wieżę na kościele. Obok kościoła stoi murowana plebania zbudowana w 1945 roku, staraniem ks. Józefa Wiąckiewicza. Jej generalny remont i rozbudowę przeprowadził w latach 2000-2001 ks. Antoni Sieczkiewicz. • Barokowy ołtarz główny z 4. ćw. XVIII w. ze znajdującym się w nim, pochodzącym z 2. poł. XIX w., obrazem "Matka Boża z Dzieciątkiem", malowanym na desce i ozdobionym reliefową sukienką (z rytymi wzorami roślinnymi). Odnaleziony na strychu został poddany renowacji i umieszczony w ołtarzu. Zasłaniany jest obrazem "Trójca Święta" (1. poł. XIX w.). W zwieńczeniu ołtarza znajduje się kopia obrazu "Ostatnia Wieczerza" pędzla Leonarda da Vinci. • Prawy ołtarz boczny (4. ćw. XVIII w.) ma w polu głównym obraz "Matka Boża Częstochowska" zasłaniany obrazem "Matka Boża z Dzieciątkiem" pochodzącym z 1920 r. W zwieńczeniu tego ołtarza umieszczono obraz "Św. Jan Ewangelista" z końca XVIII w. • Lewy ołtarz boczny (4. ćw. XVIII w.) z głównym obrazem przedstawiającym św. Józefa. Zasłaniany jest przez obraz "Św. Michał Archanioł" z 4. ćw. XVIII w., niestety gruntownie przemalowany i przycięty. Zwieńczenie tego ołtarza zdobi wizerunek św. Mikołaja z końca XVIII w. • Barokowy krucyfiks z XVIII w. - na belce tęczowej • Dwa feretrony (noszone podczas procesji) o neogotyckich ramach, z obrazami przedstawiającymi Matkę Bożą z Dzieciątkiem. • Żelazna kuna, czyli obręcz, przy słupie pod chórem. Zakładano ją na szyję lub rękę osobie skazanej na karę wystawienia na widok publiczny za jakieś drobne przestępstwo, zwykle kradzież. Stanie w kunie było również zadane do pokuty . Świątynia jest dwudzielna, o konstrukcji zrębowej, orientowana (skierowana prezbiterium na wschód). Składa się z szerszej nawy i węższego prezbiterium - obie części na planie prostokątnym. Nawa jest trzyczęściowa - rozdzielają ją dwa rzędy słupów dźwigających strop. Prezbiterium jest również przekryte płaskim stropem. Po dwóch stronach prezbiterium znajdują się zakrystia i skarbczyk, nad którymi umieszczono loże kolatorskie otwarte do wnętrza świątyni. Pomieszczenia te, wraz z lożami, wtopione są w bryłę nawy, skutkiem czego poza nie wystaje tylko krótka część prezbiterium. Do zakrystii, usytuowanej od południa, prowadzą drzwi z zewnątrz. Skarbczyk (od północy) ma jedynie wejście z wnętrza świątyni. Od zachodu do nawy przylega kruchta nakryta dwuspadowym dachem. Dwuspadowe, blaszane dachy kryją również nawę i wschodnią część prezbiterium. Ściany nawy wzmocnione są pionowymi belkami (tzw. lisicami) i oszalowane poziomymi deskami. Nawę oświetla osiem prostokątnych okien - po trzy w północnej i południowej ścianie, a dwa w zachodniej. Prezbiterium ma cztery okna. Piąte, dużo mniejsze, umieszczone w szczycie prezbiterium oświetla strych. Również w zachodnim szczycie nawy, szalowanym pionowymi deskami, znajduje się prostokątne okno oświetlające strych. Szczyt od ściany szczytowej oddziela daszek okapowy. Loże mają po jednym oknie. Oświetlenie schodów prowadzących do lóż dają małe okna umieszczone we wschodnich ścianach. Dach nawy wieńczy niewielka wieżyczka na sygnaturkę, zbudowana na planie prostokąta. Ażurową, dolną część wieńczy dzwonowaty hełm z kutym, żelaznym krzyżem na szczycie. We wnętrzu, w zachodniej części nawy, znajduje się chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, z balustradą wyciętą z desek. Całe wnętrze oszalowane.
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół
Grodzisk - kościół