Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Czarnia [8]

Położenie. Wieś w gm. Czarnia, 53°15'58.98"N 21°36'50.20"E Historia. Według projektu, zatwierdzonego w 1921 r., kościół miał być budowlą wzniesioną w konstrukcji zrębowej. Nie wiadomo, na jakim etapie budowy zdecydowano o zmianie, ale przez to jest jednym z nielicznych na Mazowszu kościołów, wzniesionych w konstrukcji słupowo-ramowej, którą z zewnątrz oszalowano. Jest budowlą orientowaną, a więc usytuowaną na osi wschód-zachód, z prezbiterium skierowanym w kierunku wschodnim. Korpus nawowy wzniesiono na planie wydłużonego prostokąta, z węższym prezbiterium od wschodu, zamkniętym trójbocznie. Przy jego obu stronach dobudowane są symetrycznie dwa pomieszczenia: od północy zakrystię i od południa składzik poprzedzony kruchtą. Nad całością znajduje się wspólny dach dwuspadowy - naczółkowy nad początkową częścią nawy, przechodzący nad prezbiterium w wielopołaciowy. Oddzielne daszki dwuspadowe (przyczółkowe) znajdują się nad zakrystią i składzikiem. Wszystkie pokryte są blachą. Nad końcową częścią prezbiterium góruje czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, przechodząca w drugiej kondygnacji w ośmiobok Budowa i wyposażenie. trójnawowe wnętrze, rozdzielone czterema parami słupów, wzmocnionych zastrzałami. Nad nawą główną i prezbiterium znajdują się oddzielne sklepienia kolebkowe, w nawach bocznych stropy płaskie. Elementy wyposażenia wnętrza: • Ołtarz główny niezabytkowy; w jego polu środkowym znajduje się obraz "Matka Boża Częstochowska". • Dwa ołtarze boczne niezabytkowe; w polach środkowych ołtarzy bocznych współczesne figury: w lewym - Serce Pana Jezusa, w prawym - Niepokalanego Poczęcia NMP. • Belka tęczowa, oddzielająca nawę od prezbiterium, z umieszczonym na niej współczesnym krucyfiksem. Na północny-zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z 1921 r., która została wzniesiona na planie kwadratu. Jej konstrukcję stanowią drewniane słupy, które wzmocniono ryglami i zastrzałami. Dwukondygnacyjna, z dolną kondygnacją szerszą i wyższą, rozdzieloną daszkiem okapowym. Ściany z zewnątrz są oszalowane, w górnej części z każdej strony znajduje się po jednym otworze głosowym. Całość wieńczy dach namiotowy, kryty - podobnie jak i okap – blachą
DSC04205
DSC04205
DSC04187
DSC04187
DSC01773-DSC01774
DSC01773-DSC01774
DSC04204b
DSC04204b
DSC04192b
DSC04192b
DSC01827-DSC01830
DSC01827-DSC01830
DSC01822-DSC01825b
DSC01822-DSC01825b
rysunek 2
rysunek 2