Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Żurominek [14]

Położenie. Wieś w gm. Wiśniewo, 52°59'50.83"N, 20°19'40.26"E. Historia. Kościół drewniany pw. Św. Stanisława. kościół został wystawiony w 1754 r. dzięki funduszom kapituły płockiej i staraniom miejscowego proboszcza, ks. Franciszka Bońkowskiego. Piętnaście lat później (18 października 1769 r.) jego konsekracji dokonał biskup sufragan płocki, Kazimierz Rokitnicki. Ta kilkakrotnie remontowana i rozbudowywana świątynia (w późniejszych latach została dostawiona od zachodu kruchta główna, a kruchtę boczną przeniesiono z północy na południe), przetrwała do naszych czasów. Ostatni remont kościoła został przeprowadzony w latach 1998-2000. Dojeżdżając do Żurominka od strony Strzegowa (znajdującego się również na "pętli ciechanowskiej") możemy odnieść wrażenie, że ten kościół już gdzieś widzieliśmy. Faktycznie, oba obiekty - wzniesione w podobnym czasie (Żurominek w 1754 r., Strzegowo w latach 1755-1756) - są do siebie podobne nie tylko zbliżonymi rozmiarami, ale także wyglądem zewnętrznym. Tym, co przede wszystkim je wyróżnia, to znacznie wydłużone prezbiterium (w praktyce dwukrotnie dłuższe od szerokości), zamknięte trójbocznie. Tak właśnie z zewnątrz prezentuje się kościół w Żurominku, który jest budowlą orientowaną, a więc usytuowaną na osi wschód-zachód, z wydłużonym prezbiterium skierowanym w kierunku wschodnim. Podobnie, jak praktycznie wszystkie kościoły drewniane na Mazowszu, został wzniesiony w konstrukcji zrębowej, którą z zewnątrz oszalowano, a w późniejszych czasach dodatkowo wzmocniono lisicami, mającymi zapobiegać rozsuwaniu się belek na boki. Trójnawowy korpus świątyni zbudowano na planie prostokąta, z przylegającym do niego od wschodu wspomnianym wcześniej prezbiterium, w którego trójbocznym zamknięciu wydzielono zakrystię. Do niego od południa dobudowana jest niewielka kruchta (pierwotnie znajdowała się od północy), natomiast do nawy od zachodu dostawiono w późniejszych latach kruchtę główną o ściętych narożach. Nad korpusem nawowym i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe, przy końcu prezbiterium - czyli nad wydzieloną zakrystią i znajdującym się ponad nią składzikiem - dach przechodzi w wielopołaciowy. Pięciopołaciowy daszek osłania kruchtę główną, natomiast dwuspadowy niewielką kruchtę. Wszystkie dachy są pokryte blachą. Nad końcową częścią nawy góruje ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Po wejściu do środka świątyni możemy zobaczyć trójnawowe wnętrze, rozdzielone dwiema parami słupów, które przekrywa - wspólny dla wszystkich części - strop tynkowany. Również ściany, co jest dość rzadko spotykane w drewnianych kościołach mazowieckich, zostały wewnątrz otynkowane. • W centralnej części neobarokowego ołtarza głównego (datowanego na koniec XIX w.) znajduje się płaskorzeźba św. Stanisława, powyżej niej obraz "Św. Józef". Z tego samego okresu pochodzi również neobarokowa ambona, umieszczona na północnej ścianie prezbiterium. Znacznie wcześniejsze są natomiast dwa boczne ołtarze rokokowe, pochodzące z 1754 r., a więc z czasu budowy obecnego kościoła: lewy - Chrystusa Ukrzyżowanego i prawy - Wniebowzięcia NMP. • Na usytuowanym od zachodu chórze muzycznym, wspartym na dwóch słupach, znajdują się organy, wybudowane w 1912 r
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany
Żurominek - kościół drewniany