Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Żeliszew Podkościelny [36]

Położenie. Wieś w gminie Kotuń, 52° 8'24.17"N, 22° 0'25.26"E Historia: Kościół p.w. Świętej Trójcy Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, trójnawowy, z prezbiterium wydzielonym wewnątrz. Dwie kaplice i zakrystie. Zaliczony do zabytków sztuki sakralnej. 1770-1777. 1907-1910 - Odnowienie kościoła: szalowanie i malowanie wnętrza, nabyte nowe barokowe ołtarze i ambona staraniem ks. Dionizego Błońskiego. Wieża wyniosła, dawniej kryta kopułą, potem przebudowana, na strzelistą, ostatnio remontowana w 1960 roku. W przedsionku wejście na chór i dwie tablice, poświęcone rodzinie Pleszczyńskich i ks. Niedziałkowi. Ściany świątyni malowane farbą olejną, tło pastelowe, zastosowano malarstwo iluzyjne, bogata ornamentyka symbolowa, sufit wypełniony kasetonami z gzymsem stiukowym. Wykonawcy nieznani z lat 1907-1910. Ołtarze: dwa dawne, barokowe w bocznych kaplicach: w lewej rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, w prawej obraz NMP Niepokalanie Poczętej. Ołtarz główny i ołtarze w nawach bocznych - dębowe, wykonane w Komarówce w pocz. XX wieku, podobnie ambona i ławki (stalle) w prezbiterium. Ławki w nawie głównej wykonano w roku 1938. Konfesjonały barokowe z XVIII wieku. Chrzcielnica barokowa, w kształcie kielichowym z XVIII wieku. Organy w prospekcie rokokowym z 1776 roku. Inne zabytki: 3 kielichy ofiarowane przez fundatora w 1769 roku, 2 obrazy malowane w warsztacie Czechowicza: Koronacja NMP i Ukrzyżowanie Pana Jezusa ze św. Janem Nepomucenem. 2 feretrony rokokowe: MB Różańcowej i św. Walentego. Monstrancja z 1770 roku, krzyż procesyjny, kilka ornatów, kapa, krzyże ołtarzowe, lichtarze... Cmentarz grzebalny początkowo był wokół kościoła, w roku 1798 przeniesiony w pobliże drogi do Ozorowa. W 1845 roku poświęcony nowy cmentarz przy drodze do Kotunia, został ogrodzony kamiennym parkanem. Plebania - po pożarze, zbudowana przez ks. Abramowicza w 1881 roku. Dzwonnica pierwsza zbudowana w 1778, obecna w 1951 roku. Było wiele dzwonów: spośród dwóch oddanych na armaty w 1794 roku jeden był podobno jeszcze ze starego kościoła - nosił imię Józef, dzwony były przekazywane, bądź zabierane w 1831 i w 1915 roku, podczas ostatniej wojny, w 1941 roku, były zabrane przez Niemców. Obecnie mamy dwa: Jakub i z 1957 roku Franciszek.
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - dzwonnica drewniana
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany
Żeliszew Podkościelny - kościół drewniany