Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Warszawa Tarchomin [21]

Położenie. Stolica Polski, dzielnica Warszawy na prawym brzegu Wisły, ul. Głębocka 119., 52°19'15.36"N, 21° 3'57.48"E Historia. Kościół p.w. Michała Archanioła z 1717 r. Zbudowany z funduszy bernardynów. Restaurowany w 1888 i 1950 r. oraz latach 2003 – 04. Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Być może jest to przebudowany kościół z 1534 fundacji królowej Bony. Zbudowany z drewna modrzewiowego. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi zakrystiami. Kruchta od frontu nawy, poprzedzona gankiem wspartym na dwóch słupach. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną gontowym hełmem cebulastym z latarnią. Wnętrze wyłożone boazerią. Strop płaski. Chór muzyczny z 1976 r. Ołtarz z XVII w. Barokowe figury i obrazy z XVIII w. Drewniana dzwonnica zbudowana na planie kwadratu i zwieńczona dachem namiotowym.
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - kościół drewniany
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - brama wejściowa
Warszawa Białołęka - brama wejściowa
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana
Warszawa Białołęka - dzwonnica drewniana