Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Warszawa Bródno [9]

Położenie. Stolica Polski, dzielnica Warszawy na prawym brzegu Wisły, cmentarz bródnowski przy ul. Św. Wincentego, 52°16'42.54"N, 21° 2'33.12"E Historia. Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88. Zbudowany wg projektu architekta Edwarda Cichockiego. Wykorzystano do budowy kościoła drewno z rusztowania po remoncie kolumny Zygmunta. Innym powodem użycia drewna jako budulca, był zakaz władz carskich budowania obiektów murowanych w owym czasie na przedpolu fortyfikacji okalających miasto. Remontowany wielokrotnie w latach: 1913, 1932, 1980, 1983, 1987 i 1991 r. Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół trójnawowy, konstrukcji słupowo – ramowej. Zbudowany z żywicznego drewna sosnowego w stylu neogotyckim. Nieorientowany z prezbiterium zwróconym na północ, zamkniętym prostokątnie z symetrycznie ustawionymi po bokach zakrystiami. Trzy kruchty dwie z boku i jedna od frontu nawy. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Wieżyczka czworoboczna na sygnaturkę nad frontową częścią nawy, zwieńczona spiczastym hełmem z krzyżem. Wnętrze rozdzielone trzema parami słupów. Strop płaski, wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyzyczny wsparty na słupach. Polichromia wykonana przez Wiesława Kononowicza. Ołtarz główny z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego i dwa boczne neogotyckie z k. XIX w.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Kościół p.w. Świętego Wincentego a Paulo z lat 1887 – 88.
Cmentarz bródnowski wieczorem
Cmentarz bródnowski wieczorem