Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Świecieniec [15]

Położenie. Wieś w gm. Kozienice, 51°39'25.29"N, 21°28'55.70"E. Historia. Kościół parafialny pw. Św. Anastazego i Wincentego wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50m (cmentarz przykościelny wraz z nagrobkami z XIX w. liczne nagrobki okolicznych ziemian m.in. Dunin - Mieczyńskich i Ciemniewskich) został wpisany do rejestru zabytków pod nr 145/555/62W decyzją z dnia 30.03.1962 r. - użytkownik – parafia rzymsko –katolicka, - czas powstania – bliżej nie ustalony XVI – XVII w. Wzniesiony w 1724 lub 1731 roku, drewniany, konstrukcji zrębo¬wej, oszalowany - przebudowany 1725 r., 1774 r., 1853 r., restaurowany ok. 1900 roku ponownie przebudowany, bezstylowy, - usytuowany na skraju wsi, orientowany, drewniany na podmurówce kamiennej, oszalowany, pomalowany na olejno. - założony na rzucie prostokąta z dodanym węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Do północnej ściany prezbiterium dodana jest zakrystia, do południowej niewielka przybudówka. Nakryty dachem dwuspadowym zwieńczonym sygnaturką w części zachodniej obitym blacha ocynkowaną. Elewacje podzielone symetrycznie wąskimi pilastrami. Okna zamknięte łukiem odcinkowym. Fasada trójdzielna z wejściem na osi. Wnętrze jednoprzestrzenne o ścianach przedłużonych rozczłonkowanych czterema żłobkowanymi pilastrami, przykryte drewnianym polichromowanym stropem. - wyposażenie stanowią: - trzy XVII-wieczne barokowe ołtarze (główny i dwa boczne); - XVIII-wieczna chrzcielnica. - kościół ogrzewany elektrycznie, z oświetleniem elektrycznym. - kubatura ok. 3048m3. - obiekt restaurowany w XIX w. - 1956 r. – pow. Dekoracja malarska stropu autorstwa Rachowicza. - 1978r. – pomalowano elewacje na olejno, zmieniono pokrycie dachu. - wymiary 10,7 x 27.0 m. - użytkownik – parafia rzymsko-katolicka. - materiały budowlane przed zniszczeniem - ściany – drewno, stropy – drewno, wiązania dachu – drewno, krycie dachu – blacha. - 3 ołtarze barokowe. Kaplica – drewniana przy kościele parafialnym - pobudowana druga połowa XIX w. bezstylowa, - właściciel – parafia rzymsko-katolicka. - rejestr zabytków nr 145/5555/62W z dnia 30.03.1962 r. - usytuowana jest po północnej stronie kościoła. Drewniana o konstrukcji szkieletowej. Założona na rzucie zbliżonym do kwadratu, nakryta dachem dwuspadowym podbitym papą, jednoprzestrzenna, przykryta stropem płaskim, bez instalacji elektrycznej. Drzwi „w karo” nabijane ćwiekami. - 1979 – obiekt przeniesiono z pierwotnego miejsca o kilkanaście metrów w kierunku zachodnim.
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kaplica drewniana
Świecieniec - kaplica drewniana
Świecieniec - kaplica drewniana
Świecieniec - kaplica drewniana
Świecieniec - kaplica drewniana
Świecieniec - kaplica drewniana
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany
Świecieniec - kościół drewniany