Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Sokołów Podlaski [19]

Położenie. Miasto powiatowe, 52°24'33.14"N, 22°12'39.11"E. Historia. Drewniany kościółek p.w. Miłosierdzia Bożego, dawniej św. Rocha w Sokołowie stoi obecnie przy uliczce św. Rocha, łączącej ulice Węgrowską i Wiejską. Na to miejsce przeniesiony został w 1980 r. z ul. Kosowskiej. Drewniany kościółek wybudowano w 1820 r. Fundatorami byli Karol i Franciszka Kobylińscy. Legenda wiąże powstanie świątyni pod tym wezwaniem z epidemią, która dziesiątkowała mieszkańców Sokołowa. Jeden z nich, wracając wieczorem ze wspólnych modlitw o odwrócenie zarazy, ujrzał przed sobą tajemniczą postać. Był to św. Roch, który obiecał sokołowianom ratunek, jeśli na pobliskich łąkach wystawią świątynię. W momencie, gdy wzniesiono zrąb nowego kościoła, epidemia wygasła. Na pamiątkę tego szczęśliwego wydarzenia nadano kościołowi wezwanie św. Rocha, patrona ludzi chorych na zarazę. W XIX w. kościół św. Rocha gromadził liczną ludność z okolicy, szczególnie tłumnie przybywającą tutaj 16 sierpnia z okazji odpustu w dniu jego patrona. Kościół był kilkakrotnie odnawiany, m.in. w 1882 r., gdy położono nową podłogę i szalunek, oraz w latach 1906-1907, gdy przeprowadzono w nim gruntowny remont, zmieniając podwalinę, kilka belek w ścianach zewnętrznych i więźbie dachowej, dach pokrywając gontem, a sygnaturkę blachą. W 1891 r. Stanisław Hirschman ufundował nową chrzcielnicę oraz prezbiterium z drzewa rzeźbione i Ewangelistami w obramieniach z ornamentacjami i ozdoby wyzłacane oraz figura Pana Jezusa z wyciągniętą ręką, rzeźbione. Kościółek szczęśliwie przetrwał obie wojny XX w., lecz w latach 20-tych planowano jego rozbiórkę, aby z pozyskanego materiału wybudować nową świątynię projektowaną przez Kazimierza Grabowskiego i Brunona Paprockiego. W latach 1944-1953, po zniszczeniu kościoła św. Michała, ponownie pełnił rolę kościoła parafialnego, a następnie kaplicy cmentarnej. Bryłę kościoła sukcesywnie przebudowywano, dodając do południowej elewacji bocznej dwie kruchty. Fotografie archiwalne z lat 60-tych XX w. ukazują prostokątny w planie budynek nakryty trójspadowym dachem ze smukłą wieżyczką na kalenicy, fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem i szerokim profilowanym gzymsie koronującym elewacje. Szalunek wzbogacony był narożnymi pilastrami oraz wyciętymi we fryz arkadkowy deskami podokapowymi. Z prezbiterium wydzielona została zakrystia z lożą w górnej kondygnacji, do której prowadziły z zewnątrz osobne drzwi, poprzedzone kruchtą. W zachodniej części nawy znajdował się balkon chóru muzycznego o balustradzie wyciętej z desek, wsparty na dwóch słupach. Do wyposażenia kościoła w latach 60-tych XX w. należał ołtarz ludowy o cechach barokowych, datowany na I poł. XIX w., prymitywna ambona połączona z konfesjonałem z tego samego okresu, ołtarzyk ścienny, późnogotycki krucyfiks z XVI w. i cerkiewny mosiężny dzwonek z XIX w. W roku 1980, za probostwa ks. Stanisława Pielasy, przeniesiono kościół do dzielnicy Przeździatka, na obecne miejsce. Jednak nową świątynię wzniesiono przy użyciu żelbetonowych słupów i takiegoż wieńca, a do wypełnienia ścian użyto sosnowych bali ze starego kościoła, usuwając również stary ozdobny szalunek. W ten sposób powstała zupełnie nowa budowla, o innej bryle i rzucie niż XIX-wieczny kościół św. Rocha, zniekształcona licznymi przybudówkami, z powiększoną partią zachodnią, w wyniku czego nie posiada o¬na dziś walorów ani estetycznych, ani zabytkowych. Poświęcenie świątyni nastąpiło w 1981 r. W 1993 r. przy kościele erygowano parafię p.w. Miłosierdzia Bożego i podniesiono go do godności Sanktuarium. W 1995 r. przy pobliskiej ulicy Oleksiaka-Wichury zaczęto wznosić nową świątynię p.w. Miłosierdzia Bożego projektu krakowskich architektów: Anny i Krzysztofa Filusiów oraz Piotra Bielańskiego. Dzisiejszy drewniany kościół Św. Rocha, orientowany, ma konstrukcję żelbetonową, wypełnioną sosnowymi belkami ze starego kościoła. Ściany pokrywa pionowy szalunek. Korpus nawowy nakryty jest dachem dwuspadowym, przechodzącym nad prezbiterium w pięciospadowy, zachodnia kruchta - dachem dwuspadowym w części centralnej i pulpitowymi w partiach bocznych, zaś flankujące prezbiterium kruchty bocznej - daszkami pulpitowymi. Wszystkie dachy kryte są blachą. Nad zwieńczoną trójkątnym szczytem elewacją frontową wznosi się czworoboczna sygnaturka o czterech arkadowych otworach głosowych, obita blachą i przykryta daszkiem namiotowym zwieńczonym krzyżem. Jednonawowy korpus kościoła ma kształt prostokąta, prezbiterium o szerokości nawy zamknięte jest pięciobocznie, oflankowane dwiema prostokątnymi w rzucie kruchtami. Dobudowana do elewacji zachodniej kruchta ma kształt wydłużonego prostokąta i jest wyższa w partii środkowej. Część zachodnią korpusu wypełnia wsparty na dwóch słupach chór muzyczny. Umieszczone na ich osiach analogiczne filary wspierają strop. Strop ma jednakową wysokość w nawie i prezbiterium, a kształt w przekroju zbliżony do łuku koszowego. Na styku nawy i prezbiterium dzieli go pojedynczy gurt. Wnętrze - ściany oraz sufit - są odeskowane. Ściany nawy i prezbiterium dzielą lizeny utworzone przez odeskowanie słupów konstrukcyjnych. Pomiędzy nimi znajdują się prostokątne wielokwaterowe okna. W kościele nie jest przechowywany żaden z elementów wyposażenia kościółka św. Rocha. Obraz św. Rocha z 1906 r. autorstwa ks. Redke, drewniany konfesjonał, stalle, późnogotycki krucyfiks oraz kropielnica znajdują się obecnie w konkatedrze.
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany
Sokołów Podlaski - kościół drewniany