Pokaż/ukryj menu »

Home / Drewniane Mazowsze / Sokołowo Włościańskie [25]

Położenie. Wieś w gm. Obryte, 52°45'38.29"N, 21°18'24.46"E. Historia. Chociaż Sokołowo Włościańskie jest nieco oddalone od głównych szlaków turystycznych, to jednak warto tutaj przyjechać, aby zobaczyć kościół, który wzniesiono pod koniec XVII w. jako kaplicę. Swój obecny wygląd zawdzięcza on rozbudowanie, jaka miała miejsce w 1835 r. Fundusze na ten cel ofiarował właściciel wsi, Daniel Sommer, który po śmierci spoczął obok swojej świątyni. Początki kościoła w Sokołowie Włościańskim wiążą się z rozwojem kultu Matki Bożej po potopie szwedzkim. Już w 1657 r. została we wsi wzniesiona kaplica drewniana pw. Najświętszej Marii Panny, którą ufundował Franciszek Jan Bieliński, wówczas podczaszy płocki, a późniejszy starosta i wojewoda malborski. Przetrwała ona zaledwie kilkanaście lat, bo już 1682 r. kolejną kaplicę i do tego większą, wzniósł cześnik ciechanowski Jan Więcki. Trzynaście lat później została ona konsekrowana przez biskupa płockiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego. Ponieważ kaplica stanowiła filię parafii Zambski, Jan Więcki przeznaczył również fundusze, które pozwoliły nie tylko na utrzymanie kapelana, a także zbudowanie dla niego domu. W 1781 r. zachowała się informacja, że była ona wówczas wybudowana "z drzewa kostkowego, ułożona w kwadrat". Pół wieku później (w 1835 r.) kosztem właściciela wsi, Daniela Sommera, kaplica została znacznie powiększona i zapewne od tego momentu można już mówić o niej jako o kościele, który przez kolejne lata służył wiernym. Jesienią 1944 r., podczas ofensywy wojsk radzieckich, ściany i dach świątyni zostały znacznie uszkodzone, a jej gruntowny remont przeprowadzono wkrótce po zakończeniu II wojny światowej (ostatni miał miejsce w 2009 r.). Zapewne dzisiejsza nawa to właśnie kaplica, wybudowana w 1682 r., a wspominaj w XVIII-wiecznej wizytacji jako "ułożona w kwadrat". Do niej w 1835 r., podczas powiększania obiektu, dobudowano od wschodu węższe i niższe prezbiterium, zamknięte ścianą prostą, do którego z kolei od południa dostawiono zakrystię. Kościół jest budowlą orientowaną, a więc usytuowaną na osi wschód-zachód, z prezbiterium skierowanym w kierunku wschodnim. Podobnie, jak praktycznie wszystkie świątynie drewniane na Mazowszu, został wzniesiony w konstrukcji zrębowej, którą z zewnątrz oszalowano, a w późniejszych czasach dodatkowo wzmocniono lisicami, mającymi zapobiegać rozsuwaniu się belek na boki. Nad korpusem nawowym i prezbiterium znajdują się oddzielne dachy dwuspadowe, z których niższy i węższy znajduje się nad prezbiterium. Wszystkie dachy, łącznie z daszkiem pulpitowym nad zakrystią, pokryte są blachą. Nad końcową częścią nawy góruje ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Wchodząc przez kruchtę główną do świątyni możemy zobaczyć trójnawowe wnętrze, rozdzielone dwoma parami słupów, które przekrywa wspólny dla wszystkich części strop płaski. • Belka tęczowa z umieszczonym na niej barokowym krucyfiksem, pochodzącym z 2 poł. XVII w. • W polu środkowym nowszego ołtarza głównego, zbudowanego z wykorzystaniem elementów barokowych, znajduje się obraz "Matka Boża Częstochowska", datowany na koniec XVII w. (po 1682 r.) • Chór muzyczny, usytuowany od zachodu, wsparty jest na dwóch słupach z zastrzałami. Na północny-zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodząca z połowy XIX w., która została wzniesiona na planie kwadratu (o boku 2,70 m). Jej konstrukcję stanowią drewniane słupy, które wzmocniono ryglami i zastrzałami. Ściany z zewnątrz są oszalowane, w górnej części z każdej strony znajduje się po jednym otworze głosowym. Całość wieńczy dach dwuspadowy, pokryty blachą. • Na południe od kościoła zachowały się dwa neogotyckie nagrobki
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - kościół drewniany
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana
Sokołowo Włościańskie - otoczenie kościoła
Sokołowo Włościańskie - otoczenie kościoła
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana
Sokołowo Włościańskie - dzwonnica drewniana