rysunek_strona.jpg
 
Pasztowa Wola - kościół drewniany