rysunek_strona.jpg
 
Skierkowizna - kościół drewniany z dzwonnicą